สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด
ชั้น 1 อาคารกองตำรวจสื่อสาร ซอย รามอินทรา 21
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขโทรศัพท์ 02-522-7215 ถึง 20 ต่อ 141
โทรสาร 02-522-7984