ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐานสหกรณ์ สอ.สส.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletสถานที่ตั้ง-แผนที่-เส้นทาง
bulletวัตถุประสงค์
bulletคณะกรรมการดำเนินการ
bulletฝ่ายจัดการ
bulletรายงานกิจการประจำปี 2555
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletอัตราดอกเบี้ย
dot
หน่วยงานกองตำรวจสื่อสาร
dot
bulletกองตำรวจสื่อสาร
bulletฝ่ายการสื่อสาร 1
bulletฝ่ายการสื่อสาร 2
bulletฝ่ายการสื่อสาร 3
bulletฝ่ายการสื่อสาร 4
bulletฝ่ายการสื่อสาร 5
bulletฝ่ายการสื่อสาร 6
bulletฝ่ายการสื่อสาร 7
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletกลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีฯ
bulletกลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงฯ
dot
เว็บไซต์หน่วยงานตำรวจ
dot
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
bulletศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
bulletกองสารนิเทศตำรวจ
bulletกองการสอบ
bulletสำนักงานกำลังพล
bulletกองบัญชาการศึกษา
bulletAMS e-office รับส่ง เอกสาร
dot
แนะนำเว็บไซต์สหกรณ์
dot
bulletชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5


สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด


Sunday, Sep 24, 2017
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก สอ.สส. ปี 2560 (1).pdf

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก สอ.สส. ปี 2560 (2).pdf

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก สอ.สส. ปี 2560 .pdf

หนังสือรับรอง ขอรับทุน ปี 2560 .pdf

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี้

เปิดโครงการให้กู้เงินประเภทสามัญ

สำหรับสมาชิกที่ชำระคืนเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด.pdf

 

 

การจ่ายดอกเบี้ยรับเงินฝากออมทรัพย์.pdf

 

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ

 

 คณะกรรมการ สอ.สส. ชุดที่45.pdf

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี้

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด.pdf

 2.แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ.pdf

 3.แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้.pdf

4.แต่งตั้งคณะกรรมการศีกษาและประชาสัมพันธ์.pdf

5.แต่งตั้งอนุกรรมการติดตามหนี้สิน.pdf

 6.แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร.pdf

  


โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด2017-07-25

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด    

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท  

  

 ดูเพิ่มเติม...
ชสอ.ตร.นำของฝากจากเชียงใหม่มามอบให้ สอ.สส.2017-03-22

 ชสอ.ตร.นำของฝากจากเชียงใหม่มามอบให้ สอ.สส.ดูเพิ่มเติม...
ธกส.นำเอกสารการค้ำประกันเงินกู้ และการถอนเงินมาให้คณะกรรมการทุกท่านลงนาม พร้อมนำของฝากมาให้กรรมการทุกท่าน2017-03-22

 ธกส.นำเอกสารการค้ำประกันเงินกู้ และการถอนเงินมาให้คณะกรรมการทุกท่านลงนาม

พร้อมนำของฝากมาให้กรรมการทุกท่านดูเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ประธาน สอ สส (ฐานะผู้แทน) ได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริหารงาน กับ ชุมนุม ตร. 2016-12-29

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559  

ประธาน สอ สส  (ฐานะผู้แทน)

ได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริหารงาน

กับ ชุมนุม ตร.  

icon

ดูเพิ่มเติม...
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มามอบของขวัญปีใหม่2016-12-29

 ธนาคารเพื่อการเกษตร

 และสหกรณ์การเกษตร

 (ธ.ก.ส.)

icon

ดูเพิ่มเติม...
www.cpdcoop.com Copyright © 2013 All Rights Reserved.