ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐานสหกรณ์ สอ.สส.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletสถานที่ตั้ง-แผนที่-เส้นทาง
bulletวัตถุประสงค์
bulletคณะกรรมการดำเนินการ
bulletฝ่ายจัดการ
bulletรายงานกิจการประจำปี 2555
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletอัตราดอกเบี้ย
dot
หน่วยงานกองตำรวจสื่อสาร
dot
bulletกองตำรวจสื่อสาร
bulletฝ่ายการสื่อสาร 1
bulletฝ่ายการสื่อสาร 2
bulletฝ่ายการสื่อสาร 3
bulletฝ่ายการสื่อสาร 4
bulletฝ่ายการสื่อสาร 5
bulletฝ่ายการสื่อสาร 6
bulletฝ่ายการสื่อสาร 7
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletกลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีฯ
bulletกลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงฯ
dot
เว็บไซต์หน่วยงานตำรวจ
dot
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
bulletศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
bulletกองสารนิเทศตำรวจ
bulletกองการสอบ
bulletสำนักงานกำลังพล
bulletกองบัญชาการศึกษา
bulletAMS e-office รับส่ง เอกสาร
dot
แนะนำเว็บไซต์สหกรณ์
dot
bulletชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5


สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด


Saturday, May 27, 2017
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี้

เปิดโครงการให้กู้เงินประเภทสามัญ

สำหรับสมาชิกที่ชำระคืนเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด.pdf

 

 

การจ่ายดอกเบี้ยรับเงินฝากออมทรัพย์.pdf

 

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ

 

 คณะกรรมการ สอ.สส. ชุดที่45.pdf

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี้

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด.pdf

 2.แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ.pdf

 3.แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้.pdf

4.แต่งตั้งคณะกรรมการศีกษาและประชาสัมพันธ์.pdf

5.แต่งตั้งอนุกรรมการติดตามหนี้สิน.pdf

 6.แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร.pdf

  


ชสอ.ตร.นำของฝากจากเชียงใหม่มามอบให้ สอ.สส.2017-03-22

 ชสอ.ตร.นำของฝากจากเชียงใหม่มามอบให้ สอ.สส.ดูเพิ่มเติม...
ธกส.นำเอกสารการค้ำประกันเงินกู้ และการถอนเงินมาให้คณะกรรมการทุกท่านลงนาม พร้อมนำของฝากมาให้กรรมการทุกท่าน2017-03-22

 ธกส.นำเอกสารการค้ำประกันเงินกู้ และการถอนเงินมาให้คณะกรรมการทุกท่านลงนาม

พร้อมนำของฝากมาให้กรรมการทุกท่านดูเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ประธาน สอ สส (ฐานะผู้แทน) ได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริหารงาน กับ ชุมนุม ตร. 2016-12-29

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559  

ประธาน สอ สส  (ฐานะผู้แทน)

ได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริหารงาน

กับ ชุมนุม ตร.  

icon

ดูเพิ่มเติม...
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มามอบของขวัญปีใหม่2016-12-29

 ธนาคารเพื่อการเกษตร

 และสหกรณ์การเกษตร

 (ธ.ก.ส.)

icon

ดูเพิ่มเติม...
www.cpdcoop.com Copyright © 2013 All Rights Reserved.