โครงการสัมนาคณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัยพ์ตำรวจสื่อสารจำกัด

โครงการสัมนาคณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัยพ์ตำรวจสื่อสารจำกัด
 วันที่ 26 ส.ค.65 พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน สอ.สส. ครั้งที่ 10/2565 โดยมี คุณวิวาห์พร ลักษณะโภคิน ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1 , คุณโสฬส เจริญพูล ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1 และคณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม โรงแรมเมธาวลัย ถนนร่วมจิตต์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี