ช่องทางการติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด

ช่องทางการติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ได้ย้ายที่ทำการไปตั้งที่
อาคารกองตำรวจสื่อสาร (ปากซอยรามอินทรา 21) ชั้น 1 ถนนรามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรติดต่อ 02-522-7984 (FAX)
เบอร์โทรติดต่อ 02-522-7215 ถึง 20 ต่อ 141
เบอร์โทรติดต่อภายในกองตำรวจสื่อสาร (รามอินทรา) 141
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 086 133 4095 (คุณปูเล็ก)
Email : sahakorn.ss@gmail.com

Wedsite : https://www.cpdcoop.com