ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2566 ณ กองตำรวจสื่อสาร รามอินทรา โดยมี พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด ชุดที่ 51 เป็นประธานการประชุม