ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.สส. 2562

ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.สส. 2562

วันที่ 8 พ.ย.พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.สส.
ร่วมเลือกตั้งและสังเกตการณ์ การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ณ อาคาร ทว.ชั้น 13 ตร. เหตุการณ์ปกติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม