ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.สส. 2565

ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.สส. 2565

วันที่ 4 พ.ย.2565 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส./ประธาน สอ.สส. ชุดที่ 50
เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ สอ.สส. ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสาร (ลาดโตนด)