ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร รุ่น Fujitel FB-864G ราคาสมาชิก สอ.สส. 3,450 บาท พร้อมใบอนุญาต จาก กสทช.