ประกาศกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 66

ประกาศกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 66

เรียน สมาชิก สอ.สส. ทุกท่าน
ด้วย สอ.สส. กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 66 เวลา 8.30 น -12.00 น. ณ กองตำรวจสื่อสาร (รามอินทรา)

ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ หมายเลขผู้สมัครเข้าเป็นประธานและคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สส. ประจำปี 2567 รายละเอียดตามภาพ

และทุกท่านสามารถดาวโหลดรายงานประจำปี 2566 ได้ที่นี้ครับ