สอ.สส. ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “การบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

สอ.สส. ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “การบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

สอ.สส. ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร การบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม รอแยล เบญจา (Royal Benja Hotel)