สอ.สส. ประชุมสัมนาสัญจร ประจำปี 2562

สอ.สส. ประชุมสัมนาสัญจร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.62 พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสารจำกัดมอบหมายให้ รองประธานฯ และคณะกรรมการดำเนินงานร่วมจัดประชุมสัมนา และถกปัญหาข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิก สอ.สส. ประจำปี 2562 และร่วมกันร่างข้อบังคับ สอ.สส. ฉบับปรับปรุง 2562 อันเนื่องมาจาก พรบ.สหกรณ์ฯ ฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในคราวต่อไป ณ นันทชาติรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม