พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ ประธาน สอ.สส. ประชุมพิเศษ วาระคณะกรรมการ ชุดที่ 49

พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ ประธาน สอ.สส. ประชุมพิเศษ วาระคณะกรรมการ ชุดที่ 49

พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ ประธาน สอ.สส. ประชุมพิเศษ วาระคณะกรรมการ ชุดที่ 49 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย.63 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมได้มีการแบ่งฝ่ายคณะทำงานด้านต่างๆ เพื่อผลักดันนโยบายให้แก่สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุด