พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 2/2563

พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 2/2563

วันที่ 26 ธ.ค.2562 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.สส. ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม เผือกสกนธ์ ชั้น 5 อาคาร 8 ตร. ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวาระการประชุม ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง