พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 11/2563

พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 11/2563

24 ก.ย.63 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.สส. / ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร พร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ ร่วมประชุมบริหารประจำเดือน ติดตามรายงานการบริหารกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกาศเเต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี / ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อบังคับของที่ประชุมใหญ่ และพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัย ( น้ำท่วม ) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 8 ตร.