พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 8/2563

พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 8/2563

24 มิ.ย.63 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.สส./ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 8 สทส.