พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 7/2563

พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 7/2563

27 พ.ค.63 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.สส./ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 8 สทส.