พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 6/2563

พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 6/2563

28 เม.ย.63 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.สส./ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยมีวะระสำคัญเร่งด่วนเกี่ยวข้องกับมาตรช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผมกระทบจากการเกิดโรคระบาด ( COVID 19 ) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 8 สทส.