พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 5/2563

พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 5/2563

26 มี.ค.63 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.สส./ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยมีวาระสำคัญ คือการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร เกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาด ( COVID-19 ) ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อด้านการเงินในค่าใช้จ่ายของครอบครัวของสมาชิกฯ จึงร่วมกันหารือมาตรการช่วยเหลือต่อไป