พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 4/2563

พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 4/2563

26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.สส. พร้อมคณะกรรมการบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจสื่อสาร ร่วมประชุมบริหารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการปฏิบัติตามเเนวทางชุมนุมสหกรณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเเละกรมส่งเสริมสหกรณ์ เเละรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ รวมทั้งการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย