พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 3/2563

พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 3/2563

วันที่ 30 ม.ค.2563 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.สส. ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่าฯ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร. พร้อมตรวจการดำเนินกิจการของสหกรณ์เพื่อการดำเนินการไปเป็นแนวทางเดียวให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้กำชับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สมาชิกให้ดูเห็นผลความจำเป็นไม่สร้างภาระหนี้สินโดยไม่จำเป็น