ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.สส. 2564

ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.สส. 2564

วันที่ 10 พ.ย.2564 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ ประธาน สอ.สส. ชุดที่ 49
เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ สอ.สส. ประจำปี 2564 และร่วมเลือกตั้ง/สังเกตการณ์ การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสาร (ลาดโตนด)