ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.สส. 2563

ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.สส. 2563

วันที่ 6 พ.ย.2563 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ประธาน สอ.สส. ชุดที่ 48
เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ สอ.สส. ประจำปี 2563 และร่วมเลือกตั้ง/สังเกตการณ์ การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารประจำปี 2564 ณ อาคาร ทว.ชั้น 13 ตร. เหตุการณ์ปกติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย