ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 1/2563

ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 พ.ย.2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.สส. ประธาน สอ.สส. ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตำรวจสื่อสารครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร. ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวาระการประชุม ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง