คณะกรรมการสหกรณ์ และผู้แทน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. ร่วมประชุมสัมมนา อ หัวหิน จ ประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมการสหกรณ์ และผู้แทน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.  ร่วมประชุมสัมมนา อ หัวหิน จ ประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.สส./ ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร และผู้แทน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. ร่วมประชุมสัมมนา ( นอกสถานที่ ) ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค. ณ นาวีภิรมย์ อ หัวหิน จ ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามการบริหารงานตามเเนวนโยบายชุมนุมสหกรณ์สำนักงานงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะได้ขับเคลื่อนกิจการสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์ทุกๆท่าน ต่อไป